Bireysel psikolojik danışmanlık, danışan ve terapistin birlikte yürüttüğü gizlilik ve güven ilkesine dayalı duygusal sorunları iyileştirmek için yürütülen bir süreçtir ve bireyin yaşadığı intrapsişik çatışmalar sonucu ortaya çıkan semptomların tedavi edilmesini hedefler.

Bireysel psikolojik danışmanlık, danışanın kendisini özgürce ifade edebildiği, şu an yaşadığı çatışmaları geçmişle bağlantılandırdığı güvenli bir ortamda gerçekleşir. Bireysel danışmanlıkta devamlılık önemlidir. Danışmanlıkta temel alınan kuramlar; Psikodinamik kuram, Bilişsel Davranışçı kuram ve EMDR terapisidir. Süreç, sorunun yapısına ve kaynağına bağlı olarak kısa süreli olabildiği gibi daha uzun süreli de olabilmektedir. Seanslar 50 dk. sürmekte olup görüşmeler haftada bir olarak gerçekleşmektedir.

Seanslarda amacı danışan ve terapist birlikte belirler. Amaç belirlenirken danışanın ihtiyaçları göz önünde bulundurulur. Bireysel psikolojik danışmanlıkta üzerinde durulan konular;

 • Depresyon
 • Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları
 • Panik Atak –Panik Bozukluk
 • Sosyal Fobi
 • Özgül Fobi
 • Agorofobi
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Trikotillomani (Saç Yolma Bozukluğu)
 • Deri Yolma Bozukluğu
 • Travma ve Stresörle İlişkili Bozukluklar
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Akut Stres Bozukluğu
 • Yeme Bozuklukları
 • Yas Süreci
 • Cinsel Sorunlar
 • İlişki Sorunları
 • Özgüven Eksikliği
 • Öfke Kontrolü
 • Uykusuzluk