Bireysel Psikolojik Danışmanlık

Bireysel Psikoterapi, danışan ve terapistin birlikte yürüttüğü gizlilik ve güven ilkesine dayalı duygusal sorunları iyileştirmek için yürütülen bir süreçtir ve bireyin yaşadığı intrapsişik çatışmalar sonucu ortaya çıkan semptomların tedavi edilmesini hedefler. 

Bireysel psikoterapi, danışanın kendisini özgürce ifade edebildiği, şu an yaşadığı çatışmaları geçmişle bağlantılandırdığı güvenli bir ortamda gerçekleşir. Bireysel psikoterapide devamlılık önemlidir. Psikoterapide temel alınan kuramlar; Psikodinamik kuram, Bilişsel Davranışçı kuram ve EMDR terapisidir. Psikoterapi sorunun yapısına ve kaynağına bağlı olarak kısa süreli olabildiği gibi daha uzun süreli de olabilmektedir. Seanslar 50 dk. sürmekte olup görüşmeler haftada bir olarak gerçekleşmektedir. 

Psikoterapide amacı danışan ve terapist birlikte belirler. Amaç belirlenirken danışanın ihtiyaçları göz önünde bulundurulur.Bireysel psikoterapide üzerinde durulan konular;

• Anksiyete (Kaygı) Bozukluklar.

• Depresyon.

 •Panik Atak –Panik Bozukluk.

• Sosyal Fobi.

• Özgül Fobi.

 • Agorofobi.

• Yaygın Anksiyete Bozukluğu.

• Obsesif Kompulsif Bozukluk.

• Trikotillomani (Saç Yolma Bozukluğu).

• Deri Yolma Bozukluğu.

 • Travma ve Stresörle İlişkili Bozukluklar.

• Travma Sonrası Stres Bozukluğu 

• Akut Stres Bozukluğu.

 • Yeme Bozuklukları 

• Yas Süreci 

• Cinsel Sorunlar.

• İlişki Sorunları.

 • Özgüven Eksikliği 

• Öfke Kontrolü.

 • Uykusuzluk  vb.