Eğitim ve Kariyer Danışmanlığı, mesleki ve akademik gelecekleri ile ilgili karar verme süreçlerinde güçlük yaşayan bireylere verilen hizmettir. Bireyin ilgi ve yeteneklerini belirlemek amacıyla yapılan testler doğrultusunda en uygun bölüm ya da programlara yönlendirme yapılmaktadır.

 

Danışmanlık sürecinde, ergenlik döneminde ergenlik sorunları ve kimlik karmaşası sebebiyle karar verme ve motive olma konusunda güçlük yaşayan bireylere motivasyon, sınav kaygısı, tercih danışmanlığı, mesleklerle ilgili bilgilendirme alanlarında destek verilmektedir. Seanslarda danışanların ilgi ve yetenekleri göz önüne alınarak kariyer planlaması ve eğitim danışmanlığı hizmeti verilmektedir.  

Eğitim ve kariyer danışmanlığında seanslar 45 dk. olup haftada bir görüşme gerçekleştirilmektedir.

 

Öğrenci Kariyer ve Eğitim Danışmanlığının Alanları;

  • Lise seçimi
  • Üniversite/Meslek Seçimi
  • Öğrenme Stilini Belirleme
  • Ders Çalışma Konusunda Bilgilendirme
  • Hedef Belirleme
  • Plan ve Program Yapma
  • İlgi ve Yeteneklerini Keşfetmesini Sağlama
  • Sınav Kaygısı